odcinki w realizacji:

Droga krajowa nr 6 jest najważniejszą trasą drogową Pomorza i należy do najważniejszych ogniw krajowego systemu komunikacyjnego. Łączy największe miasta Polski Północnej: Szczecin, Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Koszalin. Stanowi połączenie drogowe polskich portów morskich, od Świnoujścia i Szczecina, do portów Trójmiasta. Od niej odchodzą na północ drogi obsługujące tereny turystyczne. Stanowi ona także część korytarza transportowego, łączącego obwód Kaliningradzki z Europą Zachodnią oraz połączenie na Litwę – do Kowna i Wilna.


Numer projektu:
POIS.03.01.00-00-0032/17
Data podpisania UoD dla projektu:
11.09.2017r.
Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej:
754 121 597,70 PLN
Całkowita wartość projektu zawarta w UoD:
1 497 511 388,43 PLN

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Nadzór:

Konsorcjum firm

EKO-INWEST SA Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT

Instytucja zaangażowana:

Ministerstwo Infrastruktury

Wykonawcy:

Konsorcjum firm

POLAQUA Sp. z o.o. Dragados S.A
PORR Polska Construction
STRABAG SE